top of page

Caracalla, Septimius Severus ile Iulia Domna’nın iki oğlundan büyük olanıymış ve MS. 188’de Lugdunum’da dünyaya gelmiş. Doğduğunda kendisine Iulianus Bassianus adı verilmiş, ancak daha sonra babası tarafından caesar unvanı verilerek, Aurellius ailesiyle ilişkilendirilmesi açısından, adı Marcus Aurellius Antonius’a çevrilmiş. Resmi yazışmalarda, yazıtlarda ve sikkelerde bu şekilde anılmış. Daha çok tanındığı Caracalla adını ise Roma’da sık sık giydiği caracallus denen bir Gal pelerininden almış.

Septimius Severus iki oğlunu da halefi olarak hazırlamış. Parth Savaşı’ndan sonra Caracalla’ya augustus unvanı vererek imparatorluğun yönetimine ortak etmiş. Severus daha sonra Geta’ya da augustus unvanı vermiş. Babalarının ölümünden sonra Caracalla ve Geta Roma İmparatorluğu’nun başına geçmiş. İki imparatorun birlikte yönetimi daha önce Marcus Aurelius ve Lucius Verus zamanında da olmuş. Fakat Caracalla tek başına imparator kalmak istiyormuş; bu yüzden Geta’nın ortadan kaldırılması gerekiyormuş. Britannia seferindeyken babalarının ölmesi üzerine Caracalla ve Geta orada daha fazla kalmak istememişler ve Roma’ya dönmüşler. Her iki kardeş Palatinus Tepesi’ndeki saraya yerleşmişler; fakat  saray birbirlerine geçişler mümkün olmayacak şekilde yeniden düzenlenmiş. Hatta daha da ileri gidilerek imparatorluğun ikiye bölünmesi bile düşülmüş. Caracalla, Avrupa ve Kuzeybatı Afrika’nın idaresini, Geta da Asya ve Mısır’ın idaresini alacakmış. Ancak annelerinin itirazı üzerine bu plan sadece düşüncede kalmış. Iulia Domna, çocuklarına “imparatorluğu bölebilirsiniz ama annenizi bölemezsiniz.” diyerek onları bu düşünceden vazgeçirmiş. Bunun üzerine Caracalla, subaylarına kardeşi Geta’yı öldürtmüş. Saldırı anında Geta, annesinden kendisini korumasını istediyse de subayların kılıçlarından kaçamamış ve annesi Iulia Domna’nın kollarında, MS. 212 yılında öldürülmüş. Caracalla, hem praetorlara hem de senatörlere, aslında Geta’nın kendisini öldürmek istediğini ve kendisini savunmak için onu öldürtmek zorunda kaldığını anlatmış. Yüksek miktarda para karşılığında praetorlerin rızası ve senatus’un onayıyla olay kapatılmış. İki kardeşin ortak imparatorluğu sadece 10 ay sürmüş. Geta’yı destekleyenler de aynı akıbete uğramış. Geta’nın anısı lanetlenmiş, adı yazıtlardan ve sikkelerden kazınarak silinmiş.

Caracalla, MS. 213 yılının ilk aylarında German sınırına gitmiş. Burada Senatus kendisine Germanicus Maximus unvanı vermiş. Caracallus denen Gal pelerini giymesinden dolayı Caracalla adını alması da bu savaş ziyareti sırasındaymış. MS. 214 yılı baharında Caracalla Doğu’ya hareket etmiş. Bugünkü Romanya olan Dacia ve Trakya üzerinden Anadolu’ya gelmiş. Troia ve İzmir Bergama’da bulunan Pergamon’u ziyaret etmiş, kışı İzmit’te Nikomedeia’da geçirmiş. MS. 215 yılı baharında Parthların ülkesine doğru yola çıkmış. Amacı Parthları kesin yenilgiye uğratmakmış. MS. 216 yılında Parth seferi başlamış; Parth kentleri ele geçirilerek yakılıp yıkılmış. Kışın yaklaşması üzerine Caracalla, Urfa topraklarında bulunan Edessa’ya çekilmiş ve burada bir taraftan kendini eğlenceye verirken öte taraftan da ertesi yıl çıkacağı Parth seferinin planını yapmış. MS. 217 yılı baharında Harran, Karrhai’daki Ay Tanrıçası Men’in Tapınağı’nı ziyaret için yola çıkan imparator, yolda, Martialis isimli en yakın komutanı tarafından 8 Nisan günü öldürülmüş.

CARACALLA

Logo dolu.png
bottom of page